četvrtak, 15. studenoga 2012.

Prijava novorođenčeta

Kako upisati dijete gdje treba? :) i prikupiti dokumentaciju!


ROĐENJE
a) Prijava rođenja u maticu rođenih
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja, matičaru kojem pripada mjesto u kojem se dijete rodilo. Kada je dijete rođeno na putu, rođenje se upisuje u maticu mjesta u kojem je putovanje završilo.


 
Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi dužna je prijaviti zdravstvena ustanova. Rođenje djeteta izvan zdravstvene ustanove dužan je prijaviti djetetov otac, odnosno osoba u čijem je stanu dijete rođeno ili majka, kad za to bude sposobna, ili primalja, odnosno liječnik koji je sudjelovao u porodu. Kad nema tih osoba ili one ne mogu prijaviti rođenje, to je dužna učiniti osoba koja je saznala za rođenje djeteta.

Za upis djeteta rođenog u braku roditelji prilažu (oba trebaju biti prisutna) :
 • izvadak iz matice vjenčanih ili vjenčani list;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu za roditelja koji je hrvatski državljanin.

Za upis djeteta rođenog izvan braka majka je dužna priložiti :
 • svoj rodni list ili izvadak iz matice rođenih;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/91 i 28/92) dijete stječe hrvatsko državljanstvo podrijetlom.
Istodobno s upisom u maticu rođenih, dijete koje podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo matičar je dužan upisati u knjigu državljana te roditeljima izdati domovnicu.

b) Određivanje osobnog imena
Osobno ime djetetu određuju roditelji sporazumno.
Osobno se ime djeteta, prema Zakonu o osobnom imenu (Narodne novine 69/92), mora odrediti u roku od dva mjeseca od dana djetetova rođenja.

Isti Zakon određuje tko određuje ime i prezime djetetu u slučaju da nema sporazuma roditelja o djetetovu osobnom imenu, ako jedan ili oba roditelja nisu živi ili ne mogu obavljati roditeljsko pravo, odnosno ako roditelji nisu poznati.
U određivanju prezimena djetetu roditelji mogu odrediti prezime jednog ili oba roditelja.
Ime i prezime kojim se osoba služi u pravnom prometu može sadržavati, svako za sebe, najviše dvije riječi.
Ako su roditelji odredili djetetu osobno ime koje se sastoji od više riječi, moraju matičaru dati izjavu o tome kojim će se osobnim imenom dijete služiti u pravnom prometu.

c) Priznanje materinstva i očinstva
Prema Obiteljskom zakonu (Narodne novine 116/03, 17/04 i 136/04) djetetova je majka žena koja ga je rodila, a ocem se smatra majčin muž, ako je dijete rođeno za vrijeme trajanja braka ili tijekom tristo dana od dana prestanka braka.
Ako se materinstvo i očinstvo ne mogu utvrditi na ovaj način, materinstvo i očinstvo utvrđuje se priznanjem roditelja ili sudskom odlukom.
Materinstvo i očinstvo mogu se priznati na zapisnik pred:
 • matičarom,
 • centrom za socijalnu skrb,
 • sudom,
 • u oporuci.
Za upis priznanja očinstva potreban je pristanak djetetove majke.
Priznanja materinstva i očinstva su neopoziva.
Nakon dobivene domovnice i rodnog lista, morate se javiti na MUP kako bi se djetetu odredila adresa prebivališta i dodijelio JMBG.
U roku od 30 dana od rođenja, a najkasnije do prvog pregleda, trebate dijete prijaviti na zdravstveno osiguranje kao osiguranu osobu.

NAKNADE
 • Jednokratna naknada za opremu za novorođenče
  isplatitelj: HZZO
  Naknada se ostvaruje podnošenjem zahtjeva nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  Zahtjevu trebate priložiti:
  - djetetov izvod iz matice rođenih
  - svoju osobnu i zdravstvenu iskaznicu (preslike).

 • Jednokratne ili višekratne naknade povodom rođenja djeteta
  isplatitelj: općine/gradovi koji su odlukom osigurali sredstva u svojim proračunima za ovu vrstu pomoći roditeljima.
  Molimo roditelje da kontaktiraju upravu svoje općine/grada kako bi saznali da li se, i pod kojim uvjetima, isplaćuje neka vrsta naknade za novorođeno dijete.

 • Doplatak za djecu, isplatitelj: HZMO
(izvor: roda.hr)

Nema komentara:

Objavi komentar